KIT-KKGJ-04

LED ベースライト(600*1200) 埋込式付属品 天井ボード等に開口使用
※PN-R12060 / UGR12060シリーズ専用


製品スペック