KIT-KKGJ-03

LED ベースライト(300*1200) 埋込式付属品 天井ボード等に開口使用
※PN-R12030 / UGR12030シリーズ専用


製品スペック